12.3.08

14. MÄRTS - EMAKEELEPÄEV

Valtu Põhikool pühendab Emakeelepäevale terve nädala.
11. märtsil: Keeleolümpiaad 5.-9. klassile
Keelejooks 5.-9. klassile - Klasside võistkonnad
peavad koolimajast erinevate salakirjade lahendamise ja vihjete abil
leidma üles aarde
Kirjandustegelaste stiilipäev kõikidele klassidele
Plakatite näitus ja võistlus kõikidele klassidele -
emakeeletundides valmisid plakatid lemmikraamatutest
12. märtsil: Fotokonkurss kõikidele klassidele - Tehakse
stiilipäevast vahvaid fotosi, riputatakse need kodulehele ja valitakse
välja parim foto
Luulekonkurss ja - näitus kõikidele klassidele -
emakeeletundides on valminud luuletused teemal "Lahe koolipäev", "Lahe
kool". Zürii valib igast vanuserühmast välja parimad
13. märtsil: Keele ja kirjanduse viktoriin 5.-9. klassile
14. märtsil: Töö õpitubades kõikidele klassidele
Emakeelenädala lõpetamine - esitatakse regilaule,
etüüde, autasustatakse emakeelenädala parimaid. Lõpetamine ühistantsuga

ÕPITOAD: Regilaulutuba - omaloominguliste
regivärsiliste "Koolilapse kaebelaulude" selgeks õppimine
Tantsutuba
Näitlemistuba
Meisterdamistuba
Keelemängude tuba
Lastekirjanduse tuba - Tutvustame raamatukogus
kõikidele klassidele uuemat laste ja- noorsookirjandust.

Raamatukogus on välja pandud näitus "Ma räägin ju eesti keelt" ja "Eesti murdeid avastamas". Samuti on väljapanek laste kirjutatud luuletustest teemal "Kool on lahe"

UUS KODULEHT

  Ühinenud Kehtna valla raamatukogudel on uus ühine koduleht: https://www.raamatukogud.kehtna.ee/ Seega siinsesse blogikeskkonda enam uut in...