12.3.08

14. MÄRTS - EMAKEELEPÄEV

Valtu Põhikool pühendab Emakeelepäevale terve nädala.
11. märtsil: Keeleolümpiaad 5.-9. klassile
Keelejooks 5.-9. klassile - Klasside võistkonnad
peavad koolimajast erinevate salakirjade lahendamise ja vihjete abil
leidma üles aarde
Kirjandustegelaste stiilipäev kõikidele klassidele
Plakatite näitus ja võistlus kõikidele klassidele -
emakeeletundides valmisid plakatid lemmikraamatutest
12. märtsil: Fotokonkurss kõikidele klassidele - Tehakse
stiilipäevast vahvaid fotosi, riputatakse need kodulehele ja valitakse
välja parim foto
Luulekonkurss ja - näitus kõikidele klassidele -
emakeeletundides on valminud luuletused teemal "Lahe koolipäev", "Lahe
kool". Zürii valib igast vanuserühmast välja parimad
13. märtsil: Keele ja kirjanduse viktoriin 5.-9. klassile
14. märtsil: Töö õpitubades kõikidele klassidele
Emakeelenädala lõpetamine - esitatakse regilaule,
etüüde, autasustatakse emakeelenädala parimaid. Lõpetamine ühistantsuga

ÕPITOAD: Regilaulutuba - omaloominguliste
regivärsiliste "Koolilapse kaebelaulude" selgeks õppimine
Tantsutuba
Näitlemistuba
Meisterdamistuba
Keelemängude tuba
Lastekirjanduse tuba - Tutvustame raamatukogus
kõikidele klassidele uuemat laste ja- noorsookirjandust.

Raamatukogus on välja pandud näitus "Ma räägin ju eesti keelt" ja "Eesti murdeid avastamas". Samuti on väljapanek laste kirjutatud luuletustest teemal "Kool on lahe"