23.11.16

Valdade ühinemise kohta elanike arvamuse väljaselgitamine

Kehtna ja Järvakandi valdade ühinemise kohta selgitatakse välja Kehtna valla (edaspidi vald) elanike arvamus vallavalitsuse määratud kohtades (edaspidi küsitluspunkt) 10. ja 11. detsembril 2016. a. Küsitluspunkt hõlmab sama piirkonna elanikke nagu vastava valimisjaoskonna puhul. Lisaks küsitluspunktidele korraldatakse 8. ja 9. detsembril 2016. a volis.ee keskkonna kaudu elektrooniline küsitlus, millele pääsete ligi Kehtna Vallavalitsuse kodulehel asuva lingi kaudu.  Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes rahvastikuregistri andmetel elab vallas. Küsitlusest ei saa osa võtta isik, kes on valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud või  kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Küsitluse tulemused kinnitatakse Kehtna Vallavolikogu otsusega kahe nädala jooksul pärast küsitluse lõppemist.
Küsitluspunktid on 10. ja 11. detsembril 2016. a avatud alljärgnevalt:
1) Ingliste raamatukogu, kell 8.oo – 16.oo;
2) Valtu seltsimaja, kell 10.oo – 18.oo;  
3) Eidapere rahvamaja, kell 8.oo – 16.oo;
4) Lelle raamatukogu, kell 10.oo -18.oo;
5) Kehtna klubi, kell 9.oo – 17.oo;
6) Keava raamatukogu, kell 11.oo – 19.oo.

Täpsem kord elanike arvamuse väljaselgitamise kohta on avaldatud Kehtna Vallavalitsuse kodulehel: https://kehtna.kovtp.ee/uhinemislabiraakimised. Samuti avaldatakse vastav info Kehtna valla ajalehes „Valla vaatleja“. „

14.11.16

Järvakandi valla ja Kehtna valla ühinemislepingu projekt koos lisadega avalikul väljapanekul.

14. novembrist kuni 5. detsimbrini 2016 saab Valtu raamatukogus tutvuda Kehtna valla ja Järvakandi valla ühinemislepingu ja selle lisadega

„Kehtna Vallavalitsuse 08.11.2016 korraldusega nr 341 on suunatud avalikule väljapanekule Järvakandi valla ja Kehtna valla ühinemisleping ja selle lisad. Avalik väljapanek toimub perioodil 14.11.2016 kuni 05.12.2016 Kehtna valla veebilehel, Raplamaa Omavalitsuste Liidu kodulehel ja Kehtna valla raamatukogudes.  

Rahvakoosolekud ühinemisläbirääkimiste ja ühinemislepingu tutvustamiseks toimuvad:

  •      Eidapere kultuurikeskuses 21. novembril 2016 kell 17.30, aadressil Eidapere alevik, Kehtna vald, Rapla maakond;

  •      Lelle raamatukogus 24. novembril 2016 kell 17.30, aadressil Viljandi mnt 46, Lelle alevik, Kehtna vald;

  •           Kehtna Kunstide Kooli saalis 28. novembril 2016 kell 17.30, aadressil Lasteaia 5, Kehtna alevik, Kehtna vald;

  •           Ingliste Haridus- ja Kultuurikeskuses 29. novembril 2016 kell 17.00 , aadressil Ingliste küla, Kehtna vald ja

  •           Valtu Seltsimajas 29. novembril 2016 kell 19.00, aadressil Männiku 8, Kaerepere alevik, Kehtna vald. 

Rahvaküsitluse läbiviimine toimub Kehtna valla elanikele 8. detsembril ja 9. detsembril 2016. a elektrooniliselt internetikeskkonnas VOLIS. 10. detsembril ja 11. detsembril 2016. a toimub küsitlus Kehtna Vallavalitsuse poolt määratud küsitluspunktides küsitluslehtedega. Täpsem info rahvaküsitluse toimumisaegade ja -kohtade kohta ilmub valdade kodulehtedel ja kohalikes ajalehtedes, samuti Raplamaa Omavalitsuste Liidu kodulehel.11.11.16

FOTOKONKURSS

Üle-eestiline lugemisaastale pühendatud fotokonkurss

"Loetud hetked"


Täpsem info SIIN

6.10.16

TÕN!


14. oktoobril avab kunstnik AILI PIKKOF oma 55. näituse Valtu raamatukogus.
Portselan- ja siidimaalide, sallide näitus - müük kella 11 - 16
Kohtumine autoriga.

19.9.16

ANNA OMA HÄÄL LEMMIKTEGELASELE "TÕES JA ÕIGUSES"!
A. H. Tammsaare muuseum, Vikerraadio ning Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kuulutavad välja hääletuse "Kes on sinu lemmiktegelane "Tões ja õiguses"?". Valida saab"Tõe ja õiguse" kümne karakteri vahel, teiste hulgas saab mõistagi hääletada Andrese, Pearu, Karini või Indreku poolt. Lemmiktegelase valimisega tähistatakse 90 aasta möödumist "Tõe ja õiguse" ilmumisest. Raamat tuli välja 30. oktoobril 1926 ning muutus kohe üheks loetavamaks ja armastatumaks teoseks lugejate seas ning on seda tänini.
Täpsem info hääletusel osalemiseks asub SIIN

14.1.16

KÄIMAS ON XIII NUKITSA KONKURSS!Nukitsa konkurss on lugejaküsitlus, kus kahe viimase aasta lastekirjanduse saaki hindavad lapsed ise. Laste häälte põhjal selgitatakse välja populaarseim lastekirjanik ja lasteraamatukunstnik.
Võistlevad 2014. ja 2015. aastal ilmunud algupärase lastekirjanduse esmatrükid. Hääletada võivad kuni 16-aastased lugejad, andes ühe hääle kirjanikutööle (tekst) ja teise hääle kunstnikutööle (illustratsioonid). 
Hääletamine kestab kuni 20. veebruarini 2016
XIII Nukitsa konkursi pidulik lõpetamine toimub 2. aprillil 2016 Eesti Lastekirjanduse Keskuses.
Kogu info on üleval ka lastekirjanduse keskuse veebilehel. Samuti saab lastekirjanduse keskuse veebilehel tutvuda võistluse statuudiga.
Nimestik koosneb kahest osast:
1. Võistleb kirjanik – eesti kirjanike raamatute esmatrükid;
2. Võistleb kunstnik – eesti kunstnike esmakordselt trükis avaldatud raamatuillustratsioonid. 
Oma hääle saab anda ka nii: e-hääletus
Konkursil osalevate raamatutega saab tutvuda raamatukogus.

UUS KODULEHT

  Ühinenud Kehtna valla raamatukogudel on uus ühine koduleht: https://www.raamatukogud.kehtna.ee/ Seega siinsesse blogikeskkonda enam uut in...