16.3.10

Rändnäitus Eesti Kodu-uurimise Selts 70

Raamatukogus on üleval rändnäitus Eesti Kodu-uurimise Selts 70

Eesti Kodu-uurimise Selts (EKUS) asutati Eesti Teaduste Akadeemia juures 21. aprillil 1939. a.
Sõja ajal õnnestus seltsi tegevust kuidagi jätkata. Nõukogude okupatsiooni saabudes Seltsi tegevus peatus sootuks, kodu-uurimine aga mitte Seltsi taasasutamine ei tulnud kõne alla.
1958. aastal (8. veebruar) õnnestus entusiastlike rahvuslikult mõtlevate teadlase eestvõttel ENSV Teaduste Akadeemia juurde asutada kodu-uurimise komisjon, mis sisuliselt jätkas omaaegse seltsi korraldustööd. Kodu-uurimine oli läbi nõukogude okupatsiooniaastate vis küll ainus rahvuslikku identiteeti toetav üldrahvalik liikumine Eestis.
17. jaanuar 1990 leidis aset Eesti Kodu-uurimise Seltsi taasasutamine. 27. jaanuaril 1998 kirjutati Eesti Teaduste Akadeemiaga alla assotsatsioonileping.
EKUS-il oli 2008 aasta lõpul 227 liiget ning sadu seltsi liikmeskonda mittekuuluvaid aktiivseid kodu-uurijaid üle Eesti.

TULE JA TUTVU EKUS-i POOLT KOOSTATUD RÄNDNÄITUSEGA

UUS KODULEHT

  Ühinenud Kehtna valla raamatukogudel on uus ühine koduleht: https://www.raamatukogud.kehtna.ee/ Seega siinsesse blogikeskkonda enam uut in...