14.1.16

KÄIMAS ON XIII NUKITSA KONKURSS!Nukitsa konkurss on lugejaküsitlus, kus kahe viimase aasta lastekirjanduse saaki hindavad lapsed ise. Laste häälte põhjal selgitatakse välja populaarseim lastekirjanik ja lasteraamatukunstnik.
Võistlevad 2014. ja 2015. aastal ilmunud algupärase lastekirjanduse esmatrükid. Hääletada võivad kuni 16-aastased lugejad, andes ühe hääle kirjanikutööle (tekst) ja teise hääle kunstnikutööle (illustratsioonid). 
Hääletamine kestab kuni 20. veebruarini 2016
XIII Nukitsa konkursi pidulik lõpetamine toimub 2. aprillil 2016 Eesti Lastekirjanduse Keskuses.
Kogu info on üleval ka lastekirjanduse keskuse veebilehel. Samuti saab lastekirjanduse keskuse veebilehel tutvuda võistluse statuudiga.
Nimestik koosneb kahest osast:
1. Võistleb kirjanik – eesti kirjanike raamatute esmatrükid;
2. Võistleb kunstnik – eesti kunstnike esmakordselt trükis avaldatud raamatuillustratsioonid. 
Oma hääle saab anda ka nii: e-hääletus
Konkursil osalevate raamatutega saab tutvuda raamatukogus.

UUS KODULEHT

  Ühinenud Kehtna valla raamatukogudel on uus ühine koduleht: https://www.raamatukogud.kehtna.ee/ Seega siinsesse blogikeskkonda enam uut in...