21.3.12

Kirjandussündmus "Kevade" 100

20. märtsil tähistasime kevade algust kirjandussündmusega "Kevade" 100. Hommikul kell 7.14 alustas Valtu näiteringi liige Veljo Linamäe Oskar Lutsu "Kevade" ettelugemist.
Teatepulga võttis üle Valtu Raamatusõprade Klubi "Varak".
"Varaklased" lugesid "Kevadet" hommikul kella 10- ni. Seejärel asusid lugema Valtu Põhikooli õpilased õpetaja Anne Archipovi juhendamisel. Esindatud oli ka Valtu kooli õpilasomavalitsus ja kooli kanneldajad.
Lõunast oli võimalus kõigil raamatusõpradel ja peredel lugema asuda. Lugemas käidi nii üksi kui ka perekonniti.
Kella 17.00 seadis end lugema kohalik kapell "Lemmikud" Lemmi Linnase juhendamisel. Lisaks lugemisele esinesid nad ka muusikaga - oli pillimängu ja laulu.
Meid külastas ka ka maakonna ajalehe "Nädaline" esindus.
Õhtu lõpetas Valtu näitering "Anderaasuke", kelle ülesandeks jäi viimased peatükid "Kevade" raamatust ette lugeda.
Raamatu lugemine lõpetati õhtul kell 22.25
Üldse oli kokku lugemas 46 osalejat, nendest 26 täiskasvanut ja 20 õpilast. Kõige noorem oli Valtu Põhikooli 1. klassi õpilane Eliise Kreuz ja kõige vanem 81 aastane Evi Tammaro.

 


15.3.12

KIRJANDUSSÜNDMUS "KEVADE" 100

Kevad algab teisipäeval, 20.03. kell 7,14
Valtu raamatukogus toimub teisipäeval, 20. märtsil KIRJANDUSSÜNDMUS "KEVADE" 100.
Oskar Lutsu menuteose läbilugemine algab kell 7.14
Lugemas on "VARAK", kooli NÄITERINGID, "LEMMIKUD", VALTU NÄITERING, RAAMATUSÕBRAD, PERED, KÜLALISED JT.
PÄEVA VÄLTEL OOTAME LUGEJAID JA KUULAJAID!
KOLLEKTIIVIDELE "MAIUS "KEVADE" 100"

Lugemispauside ajal kosutuseks
 "Saare talu eine"
 "Kiire pere pipstükid"
 "Raja Teele kringlike ja õunasahvt"
 "Tõnissoni pekileib"
Õhtul rüübe "Lati pats" ja naps "Kellamehe kibe"

Info ja registreerimine
telefonil 4862633(Signe), 53941539(Helgi)

UUS KODULEHT

  Ühinenud Kehtna valla raamatukogudel on uus ühine koduleht: https://www.raamatukogud.kehtna.ee/ Seega siinsesse blogikeskkonda enam uut in...