23.11.16

Valdade ühinemise kohta elanike arvamuse väljaselgitamine

Kehtna ja Järvakandi valdade ühinemise kohta selgitatakse välja Kehtna valla (edaspidi vald) elanike arvamus vallavalitsuse määratud kohtades (edaspidi küsitluspunkt) 10. ja 11. detsembril 2016. a. Küsitluspunkt hõlmab sama piirkonna elanikke nagu vastava valimisjaoskonna puhul. Lisaks küsitluspunktidele korraldatakse 8. ja 9. detsembril 2016. a volis.ee keskkonna kaudu elektrooniline küsitlus, millele pääsete ligi Kehtna Vallavalitsuse kodulehel asuva lingi kaudu.  Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes rahvastikuregistri andmetel elab vallas. Küsitlusest ei saa osa võtta isik, kes on valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud või  kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Küsitluse tulemused kinnitatakse Kehtna Vallavolikogu otsusega kahe nädala jooksul pärast küsitluse lõppemist.
Küsitluspunktid on 10. ja 11. detsembril 2016. a avatud alljärgnevalt:
1) Ingliste raamatukogu, kell 8.oo – 16.oo;
2) Valtu seltsimaja, kell 10.oo – 18.oo;  
3) Eidapere rahvamaja, kell 8.oo – 16.oo;
4) Lelle raamatukogu, kell 10.oo -18.oo;
5) Kehtna klubi, kell 9.oo – 17.oo;
6) Keava raamatukogu, kell 11.oo – 19.oo.

Täpsem kord elanike arvamuse väljaselgitamise kohta on avaldatud Kehtna Vallavalitsuse kodulehel: https://kehtna.kovtp.ee/uhinemislabiraakimised. Samuti avaldatakse vastav info Kehtna valla ajalehes „Valla vaatleja“. „

14.11.16

Järvakandi valla ja Kehtna valla ühinemislepingu projekt koos lisadega avalikul väljapanekul.

14. novembrist kuni 5. detsimbrini 2016 saab Valtu raamatukogus tutvuda Kehtna valla ja Järvakandi valla ühinemislepingu ja selle lisadega

„Kehtna Vallavalitsuse 08.11.2016 korraldusega nr 341 on suunatud avalikule väljapanekule Järvakandi valla ja Kehtna valla ühinemisleping ja selle lisad. Avalik väljapanek toimub perioodil 14.11.2016 kuni 05.12.2016 Kehtna valla veebilehel, Raplamaa Omavalitsuste Liidu kodulehel ja Kehtna valla raamatukogudes.  

Rahvakoosolekud ühinemisläbirääkimiste ja ühinemislepingu tutvustamiseks toimuvad:

  •      Eidapere kultuurikeskuses 21. novembril 2016 kell 17.30, aadressil Eidapere alevik, Kehtna vald, Rapla maakond;

  •      Lelle raamatukogus 24. novembril 2016 kell 17.30, aadressil Viljandi mnt 46, Lelle alevik, Kehtna vald;

  •           Kehtna Kunstide Kooli saalis 28. novembril 2016 kell 17.30, aadressil Lasteaia 5, Kehtna alevik, Kehtna vald;

  •           Ingliste Haridus- ja Kultuurikeskuses 29. novembril 2016 kell 17.00 , aadressil Ingliste küla, Kehtna vald ja

  •           Valtu Seltsimajas 29. novembril 2016 kell 19.00, aadressil Männiku 8, Kaerepere alevik, Kehtna vald. 

Rahvaküsitluse läbiviimine toimub Kehtna valla elanikele 8. detsembril ja 9. detsembril 2016. a elektrooniliselt internetikeskkonnas VOLIS. 10. detsembril ja 11. detsembril 2016. a toimub küsitlus Kehtna Vallavalitsuse poolt määratud küsitluspunktides küsitluslehtedega. Täpsem info rahvaküsitluse toimumisaegade ja -kohtade kohta ilmub valdade kodulehtedel ja kohalikes ajalehtedes, samuti Raplamaa Omavalitsuste Liidu kodulehel.11.11.16

FOTOKONKURSS

Üle-eestiline lugemisaastale pühendatud fotokonkurss

"Loetud hetked"


Täpsem info SIIN

UUS KODULEHT

  Ühinenud Kehtna valla raamatukogudel on uus ühine koduleht: https://www.raamatukogud.kehtna.ee/ Seega siinsesse blogikeskkonda enam uut in...