26.9.11

KUTSUME KIRJUTAMA!!!

Kehtna valla raamatukogud kuulutavad välja kodupaigaga seotud kirjatööde/mälestuste kogumise teemal "Minu kodu Kehtna vald".
Kirjatükkides võiksid avalduda kirjutaja mõtted, tunded, meenutused luule või proosa vormis.
Kestab Kehtna valla 20. sünnipäeva aasta.
Igal kirjutajal on sellega võimalus meenutada, kuidas elu ja maailm ja inimesed olid teistmoodi ka veel kümme aastat tagasi ning anda sel moel oma panus aja loo kulgemise jäädvustamisele ja valla ajaloo kirjalikule säilitamisele.
Kirjutisi on võimalik kohalikesse raamatukogudesse saata e-maili teel või tuua ise kohale 31. oktoobriks.

JULGET PEALEHAKKAMIST JA AKTIIVSET OSAVÕTTU!

UUS KODULEHT

  Ühinenud Kehtna valla raamatukogudel on uus ühine koduleht: https://www.raamatukogud.kehtna.ee/ Seega siinsesse blogikeskkonda enam uut in...